Što su proizvođačke organizacije?

 

Proizvođačka organizacija je pravna osoba koju osnivaju proizvođači iz prihvatljivih sektora. Kako bi proizvođači formirali proizvođačku organizaciju, moraju zadovoljiti sljedeće kriterije:

Kriteriji

  

       

 Minimalno 7 članova

 Minimalna vrijednost utržive proizvodnje: 3.000.000,00 HRK

 Ostali zakonski uvjeti koji dokazuju pravnu osnovu i provođenje uredne knjigovodstvene politike (uredno komercijalno i računovodstveno upravljanje svojim aktivnostima, osiguranje vlastitih sredstava za ispunjavanje projekata zacrtanih operativnim fondom, itd.) 

 

      Prihvatljive aktivnosti

 

 

        

      Certifikati (npr. Global GAP)

      Biljni materijal (višegodišnji nasadi)

      Kupnja opreme za obavljanje djelatnosti

      Marketinške aktivnosti

      Koordinacija proizvodnih kapaciteta prema tržišnim zahtjevima

      Uvođenje kontrole štetočinja i bolesti u voćarstvu i povrćarstvu

 Ulaganje u nekretnine (građevine za rukovanje proizvodima, skladišni prostori, hladnjače, proizvodni sustavi, itd.)

 S obzirom da proizvođačke organizacije imaju potporu Europske unije, obvezne su proći proceduru priznavanja organizacije kroz niz koraka (pregled i odobravanje članova proizvođačke organizacije, vrijednost utržive proizvodnje svih članova, operativni program proizvođačke organizacije, itd.). 

 

Designed by Freepik